Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ zaručuje všetkým návštevníkom tohto servera ochranu ich osobných údajov v zmysle zák. č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov a zároveň sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane.

Vaše dáta budú podľa zákona zabezpečenia a použitia iba pri komunikácií medzi predávajúcim a kupujúcim.