Doskový magnetický separátor MSP FAC

Doskový magnetický separátor s automatickým čistením MSP FAC Magnetický separátor MSP FAC je plne automatickou variantou ručných doskových separátorov. Je určený do pozícií, kde sa separujú feromagnetické nečistoty zo zle sypavých suchých zmesí alebo pre abrazívne sypké materiály, ktoré sú prepravované v potrubí voľným pádom: Pri čistení je nutné prerušiť tok materiálu.

MSP FAC slúži ako k ochrane technologických zariadení (prevedenie s feritovým jadrom), tak ku kontrole a zaisteniu finálneho produktu (prevedenie s neodymovým jadrom).

Vysoký magnetický výkon spolu s dokonalým spracovaním a systémom čistenia splňujú potreby najnáročnejších zákazníkov rôznych priemyselných odvetví, kde sú kladené vysoké požadiavky na ochranu technologických zariadení a čistotu finálneho produktu.

Magnetický separátor je ovládaný pneumatickými prvkami FESTO. Riadiaci systém SIEMENS, ktorý je súčasťou dodávky, je použiteľný vo väčšine priemyselných prevádzok. Separovaný materiál sa sype stredovou časťou, kde nastaviteľná rozhrňovacia strieška rovnomerne smeruje tok materiálu na magnetické dosky. Pri procese automatického čistenia sa dosky presunú do bočných častí separátoru, kde dôjde k ich odmagnetovaniu a nachytané nečistoty automaticky odpadnú do bočných výsypiek. Jedinečnou konštrukciou magnetických jadier dosahuje rada MSP výborných magnetických vlastností v priereze celého toku materiálu.

Výhody magnetického separátoru MSP FAC s automatickým systémem čistenia

 • Automatizácia procesu čistenia zvyšuje produktivitu práce, nevyžaduje obsluhu a prispieva tak k eliminácii prípadného zanedbania intervalu čistenia spôsobené ľudským faktorom. Nezanedbatelnou výhodnou je tiež vysoká bezpečnosť práce.
 • Použitie v prevádzkach s vysokým výskytom feromagnetických nečistôt.
 • Nastaviteľný interval čistenia podľa množstva zachytených nečistôt.
 • Možnosť napojenia na centrálny riadiaci systém (štandardne  bezpotenciálne kontakty, opčne PROFINET alebo PROFIBUS).
 • Hlboké magnetické pole, vysoká odtrhová sila a magnetická indukcia.
 • Použitie tiež pre zle sypné materiály a aj pre abrazívne sypké materiályvyvložkovanie abráziou odolným  polyuretánomkonformné pre potravinárstvo.
 • ·Pre pozície, kde je vyžadovaná najvyššia kvalita separácia, alebo je vyšší výskyt veľmi jemných feromagnetických nečistôt, bol vyvinutý doskový separátor so 7 magnetickými obvodmi.
 • Splňuje normy pre použitie v potravinárstve, napr. EN 1935/2004.
 • Je vyrobený z nerez ocele 1.4301, ovládacie prvky od renomovaných výrobcov FESTO, Siemens a Rittal.
 • Pripravený pre potrubné systémy DN 150/200/250/300. Pomocou prechodiek je možné pripojenie prispôsobiť.
 • Odolnosť, trvanlivosť, montážna pripravenosť. Uvedenie do prevádzky a zaškolenie personálu je opčne súčasťou dodávky.
 • Servisná podpora priamo na mieste popr. dialkovou správou cez GSM-modul.
 • Certifikát magnetických vlastností – merané kalibrovanými prístrojmi a preškoleným personálom. Pravidelná ročná kontrola a kontrólne meranie servisným oddelením MAGSY priamo u Vás.

Oblasti použitia v prevádzke

 1. Separácia na ochranu výrobných technológií

  V prípade aplikácie, slúžiacej k ochrane výrobných zariadení je separátor MSP FAC osadený feritovým magnetickým jadrom s hlbokým účinným magnetickým polom, ktoré je schopné zachytiť hrubšie feromagnetické nečistoty a ochrániť tak naväzujúce výrobné zariadenie. Významne tak prispieva k úspore nákladov na údržbu a servis.

 2. Separácia na čistotu produktu

  V prípade použitia do pozície, ktorá zabezpečuje bezpečnosť a finálnu kvalitu produktu, je plne automatizovaný separátor MSP FAC osadený neodymovým magnetickým jadrom, ktoré dosahuje špičkových hodnôt magnetickej indukcie a odtrhovej sily.  V pozíciách, kde je vyžadovaná najvyššia kvalita separácie, alebo je predpokladaný vyšší výskyt veľmi jemných feromagnetických nečistôt, bol vyvinutý doskový separátor so 7 magnetickými obvodmi.

Veľkostné modely

Produktová rada MSP FAC je štandardne ponúkaná v rozmeroch pre potrubné systémy priemeru 150/200/250/300. Pre iné rozmery resp. menšie priemery je možná inštalácia pomocou prechodiek.

Požiadavky na pripojenie

 • Elektro – 230/16 A
 • Pneu - tlakový vzduch – 6 bar permanentne

Informácie o bezpečnosti a kvalite separátorov

Dbáme na vysokú kvalitu magnetických separátorov

Prečítajte si podrobnosti o technickej dokumentácii

Základná technická špecifikácia  

Magnetické vybavenie

 • feritové magnety s konštrukciou hlbokého magnetického pola alebo veľmi silné NdFeB magnety chránené doskou z nerezovej ocele 1.4301/1.4404

Teplotná odolnosť magnetického materiálu

 • anizotropný ferit 200 °C/NdFeB štandardne do 80 °C – opčne 120 °C, 150 °C

Magnetický výkon

 • ferit ca. 2.100 G / 25 N  na jadre /// 1.800 G / 20 N na kontaktnej ploche
 • NdFeB ca. 6.000 G / 80 N  na jadre/// 4.500 G / 60 N na kontaktnej ploche

Materiál separátoru

 • štandardne: nerezová oceľ 1.4301 / AISI 304
 • opčne: nerezová oceľ 1.4404 / AISI 316 L (pro kyselé pH)

Tlaková odolnosť

 • nie je určené do tlakového potrubia

PLC – riadenie

 • Siemens

Pneu-ovládacie prvky

 • FESTO

Rozvodné skrine pneu a elektro

 • Rittal

Povrchové úpravy

 • vonkajšie plochy a telo separátoru: strojovo tryskaním keramickou zmesou

Pripojovacie prvky

 • štandardne 150x150/200x200/250x250/300x300
 • podľa požiadaviek možné pripojenie podľa konkrétnej pozície pomocou prechodových medzikusov
 • do veľmi prašného produktu je doporučené pripojenie na systém odprášenia – otvory pre inštaláciu sú na separátore pripravené – DN 50 – hladká trubka

Materiál tesnenia

 • štandardne: tesnenie splňujúce požiadavky pre potravinársky priemysel
 • opčne: podľa požiadaviek

Voliteľné funkčné príslušenstvo

 • vyvložkovanie abrázii odolným polyuretánom
 • elektro- a pneu-ovládacie prvky do prostredia ATEX 22
 • medzikusy pre inštaláciu do iného priemeru potrubia
 • uvedenie do prevádzky a zaškolenie personálu

Strojárenské spracovanie

Všetko strojárenské opracovanie je vykonávané na strojoch vlastnej výrobnej základne a vlastnej strojárenskej technológie MAGSY CZ.

Zvary dielcov

Vykonané podľa požiadaviek platných technologických noriem pre zváranie nerezových materiálov. Náročnou výstupnou kontrolou zvarov je zaručená vysoká kvalita spracovania.

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.

Napíšte si o ponuku na separátor

Navrhneme správny typ aj model separátoru vrátane magnetického výkonu a labyrintu pre zadanú úlohu separácie. Potrebujeme k tomu poznať prevádzkové podmienky, parametre média a Fe-nečistôt.