Doskový magnetický separátor MSP - UP

Doskový magnetický separátor MSP - UPMagnetický separátor doskový MSP - UP je manuálne čistený separátor pre suché zmesi s horšími sypnými vlastnosťami – s komfortným a bezpečným systémom čistenia.

Veľkostné modely a riešenia separátoru

MSP-UP je vyrábaný buď pre pripojenie do kruhového, alebo hranatého potrubia.

MSP-Classic štandardne vyrábané modely, veľkosti:

 • Pre kruhové potrubie priemerov: 100; 150; 200; 250; 300 mm
 • Pre hranaté potrubie rozmerov: 100x100; 150x150; 200x200; 250x250; 300x300 mm
V prípade potreby (atypické pripojovacie rozmery, väčšie než uvedené štandardné rozmery, nedostatočná stavebná výška) je MAGSY pripravená vyrobiť MSP Classic  v upravených rozmeroch  podľa dispozície, na zákazku. 

Hlavnou prednosťou separátoru MSP – UP

 • Separácia zo zle priestupných materiálov so sklonom ku klembovaniu
 • Separácia z abrazívnych materiálov
 • Možnosť osadiť feritovými aj veľmi silnými neodymovými NdFeB magnetmi pre dosiahnutie maximálnej úrovne magnetickej separácie
 • Magnetické pole so štyrmi alebo so siedmymi magnetickými obvodmi
 • Umožňuje separovať aj väčšie feromagnetické nečistoty (šróby, klince,…)
 • Nastaviteľná rozhrňovacia strieška (v prípade potreby jednoducho vytiahnuteľná)
 • Kladený dôraz na vysokú bezpečnosť práce – magnety sú napevno spojené s telom separátoru
 • Magnety v dvierkach sú kryté nerezovým plechom – magnety nie sú v priamom kontakte so separovaným materiálom
 • Dvierka sú osadené „nosom“, ktorý chráni zachytené kovy pred strhnutím späť do separovaného materiálu
 • Vysoká úroveň strojárenského spracovania - najlepšie použité materiály, vysoká presnosť strojného opracovania, odolnosť, trvanlivosť, montážna pripravenosť
 • Užívateľsky príjemný systém čistenia – viď nižšie

 

Základná technická špecifikácia MSP-UP

Magnetické vybavenie

 • Feritové alebo veľmi silné NdFeB magnety

Teplotná odolnosť magnetického materiálu

 • štandardne: do 80 ˚C
 • opčne : až do 150 ˚C

Magnetický výkon

 • feritové magnety: 2000 – 2500 G
 • neodymové NdFeB magnety: 6000 - 7000 G

Čistenie separátoru

Čištění deskového magnetického separátoru MSP - UP

 • Čistenie separátoru sa vykonáva pri zastavenom toku materiálu
 • Magnetické dvere sú vybavené lineárnym vedením a vďaka nemu sa veľmi jednoducho, komfortne a bezpečne vysúvajú. Po vysunutí dvierok sa v druhom kroku vysunú magnety z krycieho nerezového púzdra. Tým dôjde k jeho odmagnetovaniu a všetky zachytené kovy odpadnú do pripravenej misky (súčasť separátoru). Odpadá tak ručné odstraňovanie kovových nečistôt a eliminuje sa tým možnosť poranenia rúk obsluhy (napr. prichytením prstov medzi magnetiké dvierka a kovovú nečistotu). Po vysypaní nečistôt  misky je možné dvere opäť uzavrieť a separátor je pripravený k ďalšej separácii. Princíp čistenia je znázornený nižšie
 • Hladký povrch magnetickej doskyHladká povrchová úprava magnetickej dosky

  Vo veľmi ojedinelých prípadoch, zvlášť v prašnom prostredí, sa môže stať, že sa pri čistení na magnetickej doske nalepia veľmi jemné kovové nečistoty (prach, piliny atď.). Preto pre zotretie nečistôt ponúkame magnetickú dosku s veľmi hladkou povrchovou úpravou, kde sú zahľadené všetky špáry medzi magnetmi. Prichytené nečistoty z magnetickej dosky jednoducho zotriete handričkou..

 
 • v prípade, že je separátor osadený veľmi silnými neodymovými magnetmi, tak sú dvierka navzájom priťahované veľkou silou (hlavne pri separátoroch so vstupným DN 100, 150). V týchto prípadoch inštalujeme vylepšený systém otvárania dvierok, ktorý zaistí, že nedôjde k ich samovoľnému zavretiu. Vysoká bezpečnosť práce!

 

Materiál

 • štandardne: nerezová oceľ 1.4301 / AISI 304.
 • opčne:  nerezová oceľ 1.4404 / AISI 316L (pre kyslé pH)

Materiál tesnenia dvierok

 • štandardne: gumové tesnenie v kvalite podľa úlohy separácie a prevádzkových podmienok
 • opčne:  potravinárske tesnenie v konformite do potravinárskeho priemyslu

Všetky materiály sú certifikované v kvalite podľa noriem EU.

Povrchové úpravy

 • strojne tryskaním - pre potravinársky priemysel sú zákutia a zvary vnútri skrine opracované podľa požiadaviek potravinárskych noriem (v opcii).
 • Opčne možno dodať aj v leštenom prevedení

Pripojovacie prvky

 • štandardne prírubou podľa príslušného rozmeru potrubia
 • alebo voliteľne JACOB sponou podľa príslušného rozmeru potrubia

Protipríruby sú súčasťou výrobku.  Iné pripojovacie prvky (napr. „hladká trubka“) ako neštandardné prevedenie je možné v opcii

Strojárenské spracovanie

Všetko strojárenské opracovanie je vykonávané na strojoch vlastnej výrobnej základne a vlastnej strojárenskej technológie MAGSY CZ.

Zvary dielcov

Vykonané podľa požiadaviek platných technologických noriem pre zváranie nerezových materiálov. Náročnou výstupnou kontrolou zvarov je zaručená vysoká výstupná kvalita.

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.

Napíšte si o ponuku na separátor

Navrhneme správny typ aj model separátoru vrátane magnetického výkonu a labyrintu pre zadanú úlohu separácie. Potrebujeme k tomu poznať prevádzkové podmienky, parametre média a Fe-nečistôt.