Rotačný magnetický separátor MSVR - EKO

Magnetický separátor MSVR ECO je zjednodušenou variantou štandardného, manuálne čisteného rotačného magnetického separátoru, ktorý plní svoju funkciu magnetickej separácie rovnako spoľahlivo ako ostatné rotačné magnetické separátory iba s odlišným spôsobom čistenia, kedy je potrebné dbať zvýšenej pozornosti pri manipulácii s magnetickým jadrom, ktoré je v priebehu čistenia vytiahnuté  z krycieho nerezového komponentu.

Veľkostné modely, a riešenia separátoru

MSVR ECO je štandardne vyrábaný pre pripojenie do hranatého potrubia. V prípade inštalácie do kruhového potrubia je potrebné dodať vhodné prechodky z hranatého na kruhové potrubie. Na prianie Vám tieto prechodky radi dodáme.

MSVR ECO bežne vyrábané modely, veľkosti

Pre hranaté potrubie rozmerov: 200x200; 250x250 mm

V prípade požiadaviek zákazníka (atypické pripojovacie rozmery, nedostatočná stavebná výška) Vám vyrobíme MSVR ECO rozmerovo upravené podľa Vašich požiadaviek na zákazku.

Hlavnou prednosťou separátoru MSVR EKO

 • Spoľahlivá separácia – vďaka rotácii magnetických jadier dochádza k vytvoreniu dokonalého prepadového labyrintu
 • Vysoká úroveň separácie - použitie najsilnejších NdFeB magnetov, a zníženie straty magnetickej sily presným obrobením krycej trubice magnetického jadra na čo najmenšiu hrúbku
 • Voliteľný stupeň výbavy magnetických jadier v stupňoch I alebo II
 • Vysoká úroveň strojárenského spracovania - najlepšie použité materiály, vysoká presnosť strojného opracovania, odolnosť, trvanlivosť, montážna pripravenosť
 • Užívateľsky najjednoduchší systém čistenia - systém vytiahnuteľných magnetických jadier z nerezových krycích trubíc zaručí veľmi rýchly a dôkladný proces vyčistenia
 • Podľa požadovanej úrovne magnetickej separácie, ochrany technológie, alebo ochrany produktu je magnetické jadro možné osadiť rôznou zostavou magnetického obvodu a to v dvoch štandardizovaných stupňoch. Buď je uprednostnená hodnota magnetickej indukcie, alebo je potrebné preferovať hodnotu odtrhovej sily. Podľa týchto kritérií je volená kompozícia jadra v stupňoch I. až II.

Informácie o bezpečnosti a kvalite separátorov

Dbáme na vysokú kvalitu magnetických separátorov

Prečítajte si podrobnosti o technickej dokumentácii

Základná technická špecifikácia MSVR EKO

Magnetické vybavenie

 • veľmi silné NdFeB magnety v krycích trubiciach
 • magnet medzikružie vonkajší Ø= 29 mm, Trubice vonkajší Ø= 31-32 mm podľa požadovaného magnetického výkonu

Teplotná odolnosť magnetického materiálu

 • štandardne: do 80 ˚C
 • opčne : až do 150 ˚C

Magnetický výkon

voľbou z 2 stupňov, I – II podľa úlohy separácie a prev. podmienok

Systém roštov

 • rotačné, vyťahovacie jadrá z nerezových krycích trubíc, celý komponent je vytiahnuteľný z tela magnetického separátoru pre jeho pohodlné a kompletné očistenie

Labyrint prepadu

 • vďaka rotujúcemu komponentu je zistený maximálny prepadový labyrint

Materiál skrine magnetického komponentu

 • štandardne: nerezová oceľ 1.4301 / AISI 304
 • opčne: nerezová oceľ 1.4404 / AISI 316L (pre kyslé pH)

Materiál tesnenia dvierok

 • štandardne: gumové tesnenie v kvalite podľa úlohy separácie a prev. podmienok
 • opčne: potravinárske tesnenie v konformite do potravinového priemyslu
 • Všetky materiály sú certifikované v kvalite podľa noriem EU.

Povrchové úpravy

 • vonkajšie plochy skrine a rám roštu: strojovo tryskaním keramickou zmesou
 • vonkajší povrch trubíc roštu: strojovo tryskaním, alebo leštením v opcii
 • vnútorné povrchy skrine sú strojovo otryskané, pre potravinársky priemysel sú zákutia a zvary vnútri skrine opracované podľa požiadaviek potravinárskych noriem (v opcii)

Pripojovacie prvky

 • štandardne prírubou podľa príslušného rozmeru potrubia
 • protipríruby sú súčásťou dodávky výrobku

Strojárenské spracovanie

 • je zaručené kvalitné a precízne strojárenské spracovanie
 • všetko strojárenské opracovanie je vykonávané na strojoch vlastnej výrobnej základne a vlastnej strojárenskej technológie MAGSY CZ

Zvary dielcov

vykonané podľa požiadaviek platných technologických noriem pre zváranie nerezových materiálov. Náročnou výstupnou kontrolou zvarov je zaručená vysoká výstupná kvalita.

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.

Napíšte si o ponuku na separátor

Navrhneme správny typ aj model separátoru vrátane magnetického výkonu a labyrintu pre zadanú úlohu separácie. Potrebujeme k tomu poznať prevádzkové podmienky, parametre média a Fe-nečistôt.