Obojstranný magnetický separátor MSV LML s ofukovým systémom

Pri využití manuálne čistených a hlavne u automaticky čistených magnetických separátorov dochádza (v závislosti na vlhkosti a vlastnostiach materiálu, intervalu čistenia atď.) ku stratám dobrého materiálu.

Oboustranný magnetický separátor MSV LML s ofukovým systémem

V MAGSY sme vyvinuli nový typ magnetického separátoru s automatickým čistením, ktorého používanie významne zníži tieto straty dobrého materiálu.

Separátor je vybavený pneumatickými ofukmi a slepou kapsou, kedy materiál nalepený na magnetických trubiciach je ofukovaný a padá späť do toku materiálu = minimalizácia strát dobrého materiálu.

Ostatné vlastnosti a funkčnosti tohoto separátoru sú totožné ako u štandardného typu.

Informácie o bezpečnosti a kvalite separátorov

Dbáme na vysokú kvalitu magnetických separátorov

Prečítajte si podrobnosti o technickej dokumentácii

Obojstranný magnetický separátor MSV LML s ofukovým systémom

Vzhľadom k väčším nárokom na spotrebu vzduchu je potrebné inštalovať dodávku vzduchu do tohoto magnetického separátoru v dvoch samostatných pripojeniach – jeden pre pneumatický prejazd magnetických trubíc a druhý pre ofukový systém.

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.

Napíšte si o ponuku na separátor