Zakrytovaný magnetický rošt MRZ

Vylepšenou variantou klasických výsúvných magnetických roštov sú rošty zakrytované, ktoré je možno používať ako na magnetickú separáciu zo sypkých, tak aj z tekutých zmesí. Vďaka ich konštrukcii je použitie hlavne vo vlhkom prostredí veľmi obľúbené. Väčšinou sa jedná o menej husté kvapaliny typu rôznych odmasťovacích a chladiacich emulzií, mazív, olejov atď. Vylepšenie spočíva v sofistikovanom princípe čistenia, ktorý je známy napr. u magnetických separátorov prietokových MF vďaka ktorému je zaručená maximálna odolnosť magnetického jadra vo vzťahu k pôsobiacej vlhkosti.


Pôsobením veľmi silného magnetického pola dochádza k zachytávaniu veľmi jemných kovových nečistôt na magnetických trubiciach a to až do radu  mikrónov.

Odvetvia použitia

 • Strojárenský priemysel
 • Keramický priemysel
 • Spracovateľský priemysel
 • Systémy chladenia tekutín
 • Papierenský priemysel

Oblasti použitia v priemyselných prevádzkach

 1. Separácia na ochranu technológie v prevádzke

  Inštaláciou zakrytovaného magnetického roštu môžete predísť poškodeniu náväzných technologických celkov, kedy na magnetickom rošte zakrytovanom sú zachytené také magnetické kovové nečistoty u ktorých hrozí, že tieto technológie poškodia. Napr. chladiace kanáliky u chladených nástrojov sú znehodnotené v prípade, že kovová nečistota do tohoto kanáliku vnikne. Niekdy sa jedná o tak jemné kovové nečistoty, ktoré sa v kanáliku postupne usadzujú až ho úplne upchajú. Sitá a filtračné tkaniny môžu byť v niektorých prípadoch neúčinné, pretože sa jedná o kovové nečistoty v radoch mikrónov, ktoré separátor spoľahlivo zachytí, ale cez sitá a filtračné tkaniny prejdu.

 2. Separácia na čistotu produktu

  Prítomnosťou kovových nečistôt v chladiacich emulziách môže dochádzať ku zhoršeniu kvality obrábania (ryhy, škrábance). Inštaláciou zakrytovaných roštov dochádza k veľmi výraznému skvalitneniu obrábania a kvalita povrchu výsledného, obrábaného produktu sa v krátkom časovom horizonte veľmi skvalitnia.

  V iných oboroch výrobného charakteru ako je napr. keramický priemysel môže dochádzať ku kvalitatívnemu zhoršeniu finálneho produktu prítomnosťou čiernych bodiek, ktoré sú niekedy tak jemné, že ich nie je možné filtračnými tkaninami zachytiť a prejaviť sa až na magnetickom separátore. Výhodou tohoto typu, zakrytovaného magnetického roštu je tu hlavne to, že ho môžete umiestniť do rôznych vtokových a nátokových žľabov vďaka jeho výraznej odolnosti proti vlhkosti.

 3. Úspora prevádzkových nákladov

  Rovnako tak ako na kvalitu výsledného produktu má inštalácia zakrytovaného roštu vplyv aj na výraznú úsporu prevádzkovách nákladov vo vzťahu k brúseniu obrábacích nástrojov. Po skúškach zrealizovaných u veľkých nadnárodných firiem, kde sa na brúsenie vynakladajú vysoké finančné sumy mesačne bola úspora prekázateľne vyčíslená mesačným znížením o desiatky percent.

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.

Napíšte si o ponuku na separátor