Magnetický separátor s výsuvnými roštami

Magnetický separátor „MSV“ je roštový separátor v skrini, s manuálnym čistením roštov. Je najobvyklejším typom separátoru pre separáciu magnetických nečistôt zo suchých zmesí s dobrými sypnými vlastnosťami, ktoré sú prepravované v priemyselných, potrubných systémoch v nekontinuálnych prevádzkach.


Separované médium sa cez separátor sype gravitačne, tzn., že separátor MSV je určený do zvislého potrubia.  Mierny sklon potrubia cca do 15˚ od vertikálnej osi je prípustný iba v materiáli s najlepšími sypnými vlastnosťami. Pozn. tieto MSV dodávame aj do pneudopravy.

Priemyselné odvetvia použitia MSV

Magnetický separátor MSV je vhodný pre nasadenie prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach, kde je separovaný suchý, homogénny materiál, resp. zmesi suchých materiálov v drobných až jemných frakciách, avšak s dobrými sypnými vlastnosťami.

Odvetvia použitiaí:

  • priemysel agro produktov, kŕmnych výrobkov, a hlavne potravinársky priemysel
  • výroba stavebných hmôt, keramiky a porcelánu, chemický priemysel        
  • priemysel pre spracovanie plastov a gumy, recyklácia a spracovanie odpadov
  • a ďalšie priemyselné odvetvia, avšak kde je spracovávaný suchý, dobre sypký materiál

Roštový separátor MSV nie je vhodný k nasadeniu do abrazívnych látok (stena trubice je obrobená na malú hrúbku, ca. 0,6 mm) a aj do materiálov s lepivými vlastnosťami (rošty sú  stacionárne – hrozí upchatie separátoru z dôvodu tzv. "klembovania" materiálu)

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.

Napíšte si o ponuku na separátor