Prietokový magnetický separátor MF - EKO

Magnetický separátor MF - EKO je najjednoduchší verziou prietokového separátora MF. MF - EKO vychádza vo svojej konštrukcii z typu MF - Classic, je však konštrukčne zjednodušený. Separátor je tvorený telom, trubicami na prírube, mag.jádry a pripojovacími prvkami. Krycie trubice, ktoré sú pevne spojené s nosnou prírubou, sú z jednej strany otvorené, aby jadra bola vytažitelná. Vytiahnutím magnetických jadier z trubíc je docielené odmagnetovanie trubíc. Jadrá sú teda plne kryté len zasunutím do trubíc, tj. V pozícii separácie.


MF - EKO je určený predovšetkým pre menej náročných zákazníkov, ktorí najmä nemajú vysoké nároky na komfortné systém čistenia separátora. Cenová úroveň MF - EKO zodpovedá zjednodušenému prevedení a je najnižší zo všetkých typov MF.

Veľkostné modely a riešenia separátora

MF-EKO je v MAGSY štandardne vyrábaný pre pripojenie do kruhového potrubia vo veľkostiach

  • DN: 50; 65, 80, 100 mm

Separátor je do potrubia pripojovaný štandardnými prípojnými prvkami, prírubami.

Podľa cieľa magnetické separácie, tj. Buď ochrany technológie, alebo ochrany produktu media a tiež podľa prevádzkových podmienok úlohy, je separátor možné vybaviť z hľadiska magnetického výkonu rôznou kompozíciou magnetického jadra, a to vo všetkých šiestich štandardizovaných stupňoch.

Tzn., Buď je uprednostnená hodnota magnetickej indukcie, alebo je potrebné preferovať hodnotu odtrhovej sily. Podľa týchto kritérií je volená kompozícia jadra v stupňoch I. až VI.

Pri čistení je tiež potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť z hľadiska bezpečnosti práce. (Neopatrná manipulácia = nebezpečenstvo úrazu na prstoch rúk)

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.

Napíšte si o ponuku na separátor