Rotačný magnetický separátor

Nová rada rotačných magnetických separátorov je špeciálne navrhnutá a vyvinutá s prihliadnutím k veľmi náročným požiadavkam našich zákazníkov na magnetickú separáciu aj vo veľmi, čo sa týká sypných vlastností, „zložitých“ materiáloch. Medzi také materiály patrí napríklad mletá paprika, mleté korenie, niektoré frakcie kaolínu, sadze múky, mletého cukru a mnoho ďalších materiálov, ktoré majú tendenciu sa tzv. klenbovať a brániť tak plynulému toku potrubím.


Priemyslové odvetvia použitia rotačných separátorov MSVR

 MSVR je možné použiť prakticky vo všetkých priemyslových odvetviach, kde je separovaný materiál drobných až jemných frakciách s horšími sypnými vlastnosťami.

 Odvetvia použitia:

 • potravinársky priemysel
 • výroba stavebných hmôt
 • keramický priemysel
 • chemický priemysel        
 • priemysel spracovaní plastov a gumy, recyklácie a spracovaní odpadov
 • a ďalšie priemyslové odvetvia, kde je spracovávaný materiál s horšími sypnými vlastnosťami

Rotačný magnetický separátor MSVR je v obmedzenej miere použiteľný aj v materiály mierne abrazívnom. V tom prípade je ale potreba počítať so zníženou magnetickou indukciou (magnetickou silou) radovo v desiatkach percent. Pre každý stupeň magnetickej sily je toto zníženie odlišné.

Prečo tieto magnetické separátory používať?

 1. Ochránite si svoje technológie použitím veľmi silných magnetov:

  Cieľom tejto separácie je odstránenie feromagnetických nečistôt z materiálu, aby sme ochránili nadväzujúce technologické zariadenia (drtiče, mlyny, vytlačovacie hlavice apod.) pred ich fatálnym poškodením. Magnetické jadrá rotujúceho komponentu sú výkonovo osadené silnými NdFeB (neodymovými)  magnetmi, ktoré sú zostavené do magnetického obvodu, ktorý umožní zachytenie stredných, drobných až menších kovových, magnetických nečistôt (veľkosti od 1 mm), ktoré by mohli poškodiť Vaše technologické zariadenie. U týchto magnetických zostáv je aplikovaný stupeň I

 2. Separácia na čistotu produktu vďaka extra silnej zostave magnetického poľa:

  Cieľom separácie na čistotu produktu je perfektné čistenie - separácia samotného produktu od feromagnetických nečistôt za účelom dosiahnutia čo nejväčšej čistoty produktu. Magnetický separátor v tomto prípade väčšinou doporučujeme inštalovať ako finálny, konečnú pozíciu pred miestom, kde materiál opúšťa výrobný závod. Pre dosiahnutie čo najväčšej efektivity magnetickej separácie doporučujeme zvoliť aj ďalšie miesto k inštalácii niekde v priebehu výroby. To je najúčinnejšia metóda. Pre tento typ magnetickej separácie používame najsilnejšiu zostavu magnetického obvodu, teda stupeň II., kedy zachytávame tie najjemnejšie kovové magnetické nečistoty od veľkosti 1,0 µm.

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.

Napíšte si o ponuku na separátor