Magnetický valec

Magnetický valec patrí medzi separátory s automatickým čistením, teda bez nutnosti ľudskej obsluhy. Vďaka využitiu magnetického valca je možné separovať feromagnetické nečistoty zo suchých zmesí dopravovaných pomocou pásového dopravníku. Slúži k separácii väčších kovových nečistôt.


Magnetický valec je najčastejšie používaný tak, že sa ním nahradí  koncový valec dopravníku. Valec teda vyrobíme presne tak, aby sme ním mohli nahradiť ostávajúcí valec a aby nebolo potrebné dopravník nijako upravovať.

Priemyselné odvetvia použitia MV

Magnetický valec je možné použiť tam, kde je separovaný materiál dopravovaný pásovým dopravníkom.

Odvetvia použitia:

  • Recyklácia odpadov
  • Výroba stavebných hmôt
  • Potravinársky priemysel

Oblasti použitia v priemyselných prevádzkach:

  1. Separácia na ochranu technológie v prevádzke:

    Najčastejšie je magnetický valec inštalovaný za účelom ochrany výrobnej technológie. V týchto prípadoch obvykle býva osadený feritovými magnetmi. Takto vybavený separátor umožňuje separovať skôr väčšie kovové nečistoty tak, aby bolo znížené riziko poškodenia následnej výrobnej technológie. Aj pre toto využitie je možné separátor osadiť aj veľmi silnými neodymovými magnetmi. Vždy záleží na konkrétnej situácii.

  2. Separácia na čistotu produktu:

    Je možné použiť separátor s feritovými aj veľmi silnými neodymovými magnetmi.. Skôr však doporučujeme použiť neodymové magnety.

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.

Napíšte si o ponuku na separátor