Doskový magnetický separátor

Magnetický separátor doskový patrí medzi separátory s najširším spektrom použitia. Je vhodné ho použiť pre separáciu kovových nečistôt z materiálov s horšími sypnými vlastnosťami (napr. materiály, ktoré sa klenbujú) a tiež pre abrazívne materiály. Magnetická lucerna umožňuje separovať aj väčšie nečistoty.


Magnetický doskový separátor je určený pre separácui zo sypkých materiálov dopravovaných gravitačne v potrubí a je teda nutné ho inštalovať vo zvislej, prípadne šikmej polohe, vždy však tak, aby separovaný materiál potrubím dobre prepadával.

Priemyslové odvetvia použitia MSP

Magnetická lucerna nájde svoje uplatnenie  vo väčšine prevádzok, kde je potrubím gravitačne prepravovaný materiál. Veľkou výhodou tohoto typu separátoru je, že umožňuje separovať magnetické kovy aj zo zle priepustných, klenbu tvoriacich aj abrazívnych produktov.

Odvetvia použitia

  • potravinársky priemysel
  • výroba stavebných hmôt
  • a ďalšie odvetvia, kde je spracovávaný suchý, aj zle sypný materiál

Magnetický doskový separátor môže byť osadený feritovými aj veľmi silnými neodymovými magnetmi.

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.

Napíšte si o ponuku na separátor