Zadať dopyt ZDARMA
odpovieme do 24 hodín
Chcete dostať zdarma ponuku na separátor od našej firmy?
Samozrejme chcem

Magnetické vlastnosti

Postup merania magnetickej indukcie

Meriame štandardným gaussmetrom MAGSYS (použitá flexibilná transverzálna sonda hrúbky 0,75 mm) v mieste s konštrukčne najvyššou magnetickou indukciou – v mieste pólových nástavcov resp. v najnižšom bode oblúku magnetického obvoduPosunovaním sondy kolmo na os magnetu nájdeme najväčšiu hodnotu magnetickej indukcie a tu vykonáme meranie.

Meranie 3x opakujeme a vypočítame priemernú magnetickú indukciu.

Meranie je možné vykonávať v jednotke Tesla, aj Gauss.

Prevod jednotiek: 1 T = 10000 G

Postup merania odtrhovej sily magnetických separátorov

Meriame lešteným oceľovým etalonom o priemeru 10 mm a výške 20 mm vyrobeným z ocele 11.523. Etalon upevníme na tenzometer. Etalon upneme na magnetický separátor. Meranie je vykonané v mieste s konštrukčne najvyššou odtrhovou silou – v mieste pólových nástavcov resp. v najnižšom bode oblúku magnetického obvodu.

Po upnutí etalonu plynulým ťahom od separátoru odťahujeme tenzometer do tej doby, než dôjde k odtrhnutiu etalonu od separátoru. Zaznamenáme silu, pri ktorej došlo k odtrhnutiu etalonu. Meranie 3x opakujeme a vypočítame priemernú odtrhovú silu.

Prevod jednotiek: 10 N = cca 1 kg.

Chyba merania

Meranie magnetickej indukcie je robené s toleranciou ± 500 G

Meranie odtrhovej sily je robené s toleranciou ± 10 N.

Stálosť merania

Garantujeme stálosť magnetických vlastností zariadenia v prípade, že nie je prekročená maximálna pracovná teplota magnetu.

Stupne magnetickej indukcie a odtrhovej sily

Magnetické separátory vyrábame v 6 stupňoch magnetickej indukcie a odtrhovej sily. Obe veličiny uvádzame v meraní na magnetickom jadre aj na povrchu nerezovej trubice, ktorá magnety chráni pred poškodením a je v styku so separovaným materiálom.

Stupeň 1

 • Magnetická indukcia na jadre: 10.400 G
 • Odtrhová sila na jadre: 133 N
 • Magnetická indukcia na plášti: 7.400 G
 • Odtrhová sila na plášti: 100 N

Stupeň 2

 • Magnetická indukcia na jadre: 13.000 G
 • Odtrhová sila na jadre: 100 N
 • Magnetická indukcia na plášti: 9.300 G
 • Odtrhová sila na plášti: 68 N

Stupeň 3

 • Magnetická indukcia na jadre: 11.800 G
 • Odtrhová sila na jadre: 147 N
 • Magnetická indukcia na plášti: 8.800 G
 • Odtrhová sila na plášti: 117 N

Stupeň 4

 • Magnetická indukcia na jadre: 14.500 G
 • Odtrhová sila na jadre: 118 N
 • Magnetická indukcia na plášti: 10.200 G
 • Odtrhová sila na plášti: 93 N

Stupeň 5

 • Magnetická indukcia na jadre: 15.300 G
 • Odtrhová sila na jadre: 158 N
 • Magnetická indukcia na plášti: 10.500 G
 • Odtrhová sila na plášti: 125 N

Stupeň 6

 • Magnetická indukcia na jadre: 17.000 G
 • Odtrhová sila na jadre: 129 N
 • Magnetická indukcia na plášti: 12.200 G
 • Odtrhová sila na plášti: 106 N

Stupne magnetickej indukcie a odtrhové sily magnetických tyčí

Magnetické tyče vyrábame v 3 stupňoch magnetickej indukcie a odtrhovej sily – hodnoty sú rôzne pre tyče priemerov 25 a 30 mm. Obe veličiny uvádzame v meraní na povrchu nerezovej trubice, ktorá magnety chráni pred poškodením a je v styku so separovaným materiálom.

Magnetická tyč Ø 25 mm:

Stupeň I

 • Magnetická indukcia na plášti: 6.300 G
 • Odtrhová sila na plášti: 67 N

Stupeň II

 • Magnetická indukcia na plášti: 6.800 G
 • Odtrhová sila na plášti: 88 N

Stupeň III

 • Magnetická indukcia na plášti: 10.300 G
 • Odtrhová sila na plášti: 59 N

Magnetická tyč Ø 30 mm:

Stupeň I

 • Magnetická indukcia na plášti: 8.900 G
 • Odtrhová sila na plášti: 108 N

Stupeň II

 • Magnetická indukcia na plášti: 8.100 G
 • Odtrhová sila na plášti: 90 N

Stupeň III

 • Magnetická indukcia na plášti: 10.600 G
 • Odtrhová sila na plášti: 78 N