Powered by Smartsupp Magnetické vlastnosti | Magneticke-separatory.cz
Chcete dostat zdarma nabídku na separátor od naší firmy?
Samozřejmě chci

Magnetické vlastnosti

Postup měření magnetické indukce

Měříme standardním gaussmetrem MAGSYS (použita flexibilní transverzální sonda tloušťky 0,75 mm) v místě s konstrukčně nejvyšší magnetickou indukcí – v místě pólových nástavců resp. v nejnižším bodě oblouku magnetického obvoduPosunováním sondy kolmo na osu magnetu nalezneme největší hodnotu magnetické indukce a zde provedeme měření.

Měření 3x opakujeme a vypočteme průměrnou magnetickou indukci.

Měření je možno provádět jak v jednotce Tesla, tak Gaussy.

Převod jednotek: 1 T = 10000 G

Postup měření odtrhové síly magnetických separátorů

Měříme leštěným ocelovým etalonem o průměru 10 mm a výšce 20 mm vyrobeným z oceli 11.523. Etalon upevníme na tenzometr. Etalon upneme na magnetický separátor. Měření je proveděno v místě s konstrukčně nejvyšší odtrhovou silou – v místě pólových nástavců resp. v nejnižším bodě oblouku magnetického obvodu.

Po upnutí etalonu plynulým tahem od separátoru odtahujeme tenzometr do té doby, než dojde k odtržení etalonu od separátoru. Zaznamenáme sílu, při které došlo k odtržení etalonu. Měření 3x opakujeme a vypočteme průměrnou odtrhovou sílu.

Převod jednotek: 10 N = cca 1 kg.

Chyba měření

Měření magnetické indukce je prováděno s tolerancí ± 500 G.

Měření odtrhové síly je prováděno s tolerancí ± 10 N.

Stálost měření

Garantujeme stálost magnetických vlastností zařízení v případě, že není překročena maximální pracovní teplota magnetu.

Stupně magnetické indukce a odtrhové síly

Magnetické separátory vyrábíme v 6 stupních magnetické indukce a odtrhové síly. Obě veličiny uvádíme v měření na magnetickém jádře i na povrchu nerezové trubice, která magnety chrání před poškozením a je ve styku se separovaným materiálem.

Stupeň 1

 • Magnetická indukce na jádře: 10.400 G
 • Odtrhová síla na jádře: 133 N
 • Magnetická indukce na plášti: 7.400 G
 • Odtrhová síla na plášti: 100 N

Stupeň 2

 • Magnetická indukce na jádře: 13.000 G
 • Odtrhová síla na jádře: 100 N
 • Magnetická indukce na plášti: 9.300 G
 • Odtrhová síla na plášti: 68 N

Stupeň 3

 • Magnetická indukce na jádře: 11.800 G
 • Odtrhová síla na jádře: 147 N
 • Magnetická indukce na plášti: 8.800 G
 • Odtrhová síla na plášti: 117 N

Stupeň 4

 • Magnetická indukce na jádře: 14.500 G
 • Odtrhová síla na jádře: 118 N
 • Magnetická indukce na plášti: 10.200 G
 • Odtrhová síla na plášti: 93 N

Stupeň 5

 • Magnetická indukce na jádře: 15.300 G
 • Odtrhová síla na jádře: 158 N
 • Magnetická indukce na plášti: 10.500 G
 • Odtrhová síla na plášti: 125 N

Stupeň 6

 • Magnetická indukce na jádře: 17.000 G
 • Odtrhová síla na jádře: 129 N
 • Magnetická indukce na plášti: 12.200 G
 • Odtrhová síla na plášti: 106 N

Stupně magnetické indukce a odtrhové síly u magnetických tyčí

Magnetické tyče vyrábíme ve 3 stupních magnetické indukce a odtrhové síly – hodnoty jsou různé pro tyče o průměru 25 a 30 mm. Obě veličiny uvádíme v měření na povrchu nerezové trubice, která magnety chrání před poškozením a je ve styku se separovaným materiálem.

Magnetická tyč Ø 25 mm:

Stupeň I

 • Magnetická indukce na plášti: 6.300 G
 • Odtrhová síla na plášti: 67 N

Stupeň II

 • Magnetická indukce na plášti: 6.800 G
 • Odtrhová síla na plášti: 88 N

Stupeň III

 • Magnetická indukce na plášti: 10.300 G
 • Odtrhová síla na plášti: 59 N

Magnetická tyč Ø 30 mm:

Stupeň I

 • Magnetická indukce na plášti: 8.900 G
 • Odtrhová síla na plášti: 108 N

Stupeň II

 • Magnetická indukce na plášti: 8.100 G
 • Odtrhová síla na plášti: 90 N

Stupeň III

 • Magnetická indukce na plášti: 10.600 G
 • Odtrhová síla na plášti: 78 N