Powered by Smartsupp Magnetický rošt s výsuvnými jádry MR | Magneticke-separatory.cz
Chcete dostat zdarma nabídku na separátor od naší firmy?
Samozřejmě chci
Pro suché směsi
Pro mokré směsi
Ostatní typy magnetických separátorů
Ostatní odkazy
Magnetický rošt s výsuvnými jádry MR

Magnetický rošt s výsuvnými jádry MR

Magnetický rošt je nejjednodušším typem separátoru v suchých, dobře sypných materiálech. Magnetické rošty vytvářejí magnetické pole, ve kterém jsou magnetické částice indukovány a přitaženy k povrchu trubic, kde zůstávají zachyceny, ponejvíce na spodní části trubice. Separované medium se přes rošt (-ty) sype gravitačně, tzn., že rošt je určen do svislého toku materiálu.

Podrobnější info

Samostatné magnetické rošty vyrábí MAGSY především na zakázku, podle zadání rozměru zákazníkem.

Velikostní modely a řešení magnetických roštů

MAGSY vyrábí magnetické rošty MR a MRD standardně o průměru trubic 31,0 mm. Opčně, na požadavek zákazníka vyrobí MAGSY i rošty s trubicemi o průměru 25,0 mm. Délky a šířky magnetických roštů jsou dány požadavkem zadání zákazníka.

 • Rošty MR jsou vyráběny pro velikosti potrubí 100 až 400 mm.
 • Rošty MRD jsou vyráběny pro velikosti potrubí 100 až 150 mm, z důvodu hmotnosti.

Magnetické rošty se používají v toku materiálu buď samostatně umístěné, nebo lépe jako součást kompletního skříňového separátoru MSV. Magnetické rošty jsou základní součástí skříňových, magnetických separátorů v sypkých materiálech. Magnetický výkon jader je sestaven podle zadání a cíle separace daného úkolu. Pro dosažení účinné separace se magnetické rošty používají ve dvou (i více) patrech nad sebou, aby byl zajištěn správný propadový labyrint.

Průmyslové obory použití magnetických roštů

Magnetický rošt (-ty) jsou v separaci používány ve všech průmyslových odvětvích, kde je separován suchý materiál v drobných až jemných frakcích, s dobrými sypnými vlastnostmi.

Obory použití:

 • průmysl potravinářský, průmysl krmných výrobků
 • průmysly stavebních hmot, keramiky, porcelánu, chemický
 • a další průmyslové obory, kde je zpracováván suchý, dobře sypký materiál

Magnetický rošt není vhodný k nasazení do abrazivních látek (stěna trubice je obrobena na malou tloušťku ca. 0,6 mm = rychlé opotřebení). A také do materiálů s lepivými vlastnostmi (rošty jsou stacionární = hrozí ucpání separátoru z důvodu tzv. „klenbování“ materiálu)

Oblasti použití v průmyslovém provozu:

 1. Separace na ochranu technologie v provozu:

  Cílem separace na ochranu technologie je odstranění feromagnetických nečistot z média za účelem ochrany samotných technologických zařízení před jejich poškozením (řezné nože, aj.). Magnetický rošt (-ty) jsou umístěny v průběhu zpracování média, před těmi technologickými jednotkami, které je třeba chránit před poškozením Fe-částicemi. Magnetická jádra roštů jsou výkonově osazena silnými NdFeB magnety, a jejich kompozice, neboli sestava jádra je sestavena na zachycení středních, drobných až menších nečistot (od velikosti 1,0 mm), které by mohly poškodit navazující technologické zařízení. Tzn., že v praxi jsou použity kompozice jader ve stupních I, nebo II.

 1. Separace na čistotu produktu:

  Cílem separace je čištění samotného produktu od feromagnetických nečistot za účelem dosažení co největší čistoty produktu. Rošt (-ty) jsou v tomto případě umístěny zejména na konci výrobního procesu, nebo v jeho průběhu na více místech. Magnetická jádra roštů jsou výkonově osazena nejsilnějšími NdFeB magnety, a kompozice magnetického jádra je sestavena na zachycení jemných až nejmenších nečistot (od 1,0 µm). Tzn., že v praxi jsou použity kompozice jader ve stupních III, IV, V nebo VI.

Hlavní přednosti magnetických roštů MR a MRD:

 • Dobrá úroveň separace – užití nejsilnějších NdFeB magnetů, a snížení ztráty magnetické síly přesným obrobením krycí trubice jádra na tloušťku max. 0,6 mm.
 • Volitelný stupeň magnetické výbavy jader ve stupních I, II, III, IV, V nebo VI. – správné řešení úkolu separace v závislosti na provozních podmínkách a cíli separace.
 • Uživatelsky příjemný systém čištění – systém vytažitelných jader z roštů zabezpečuje možnost pohodlného a dobrého systému čištění roštů od Fe nečistot, a umožňuje snížení ztrát pracovního času obsluhy. Při čištění roštů je však z hlediska bezpečnosti práce potřeba opatrnosti při manipulaci s vytaženými rošty a jádry. (neopatrná manipulace = nebezpečí úrazu na prstech rukou).

Konstrukce magnetických roštů

Magnetické rošty se skládají z nosného rámu, z trubicových pouzder a z magnetického jádra. Nosný rám pro trubice je obvykle vyroben z plochého profilu o tloušťce 40 mm.

Trubice, resp. pouzdra pro magnetická jádra jsou zhotovena z tažených, bezešvých trubic, a jsou strojírensky obrobeny na velmi tenkou stěnu (cca. 0,6 mm), aby ztráty magnetického výkonu byly minimalizovány. Standardní průměr trubic roštů od MAGSY je 31,0 mm.

 

Magnetická výbava roštů, jádro

Magnetické jádro tvoří kruhové magnety (profil mezikruží) a pólové distance. Sestava magnetů a pólových nástavců je ustavena na unášecích tyčích kruhového profilu. Druh magnetického materiálu a kompozice jádra je určován požadavkem na výši magnetického výkonu. V současné době se používají pro jádra v absolutní většině neodymové magnety NdFeB. Feritová magnetická jádra mají násobně slabší výkon, a v současné době se užívají jen zřídka.

Propadový labyrint

Účinná funkce všech roštových separátorů je založena

 1. na dostatečné magnetické indukci (Gs) na povrchu a v blízkosti trubic roštu
 2. na velké odtrhové síle (N) na samotném povrchu trubic roštu
 3. a na správném, účinném propadovém labyrintu trubic roštu v toku média

Nečistota musí být proto přivedena do kontaktu s magnetickou trubicí, nebo do její bezprostřední blízkosti. Magnetické rošty musí být proto umístěny nejméně ve dvou patrech nad sebou, aby jednotlivé trubice obou roštů vzájemně tvořily účinný propadový labyrint.

 

Upozornění

Protože jednotlivé magnetické rošty jsou dodávány na zakázku, není ze strany MAGSY řešena otázka tzv. „propadového labyrintu“. Tuto nezbytnou podmínku správné účinnosti separace řeší a odpovídá MAGSY jen u kompletních separátorů svého portfolia (MSV atd.).

Kruhový magnetický rošt – 52115

Tento magnetický rošt vyplní celý profil násypky nebo potrubí, kde ze sypkých materiálů zachytává volně padající kovové nečistoty. Rošt se skládá z neodymových magnetů s velmi vysokou magnetickou indukcí, díky níž zachytává i jemné kovové částice. Kvůli snadnějšímu čištění je rošt rozdělen na dvě poloviny.

 • Počet trubic: 6
 • Průměr roštu: 400 mm
 • Výška roštu: 50 mm
 • Teplotní odolnost: 80 °C
 • Druh magnetů: NdFeB, Ø 29 mm
 • Materiál: nerezová ocel 1.4301
 • Povrchová úprava roštů: leštěné pouze trubice
 • Magnetické vlastnosti: indukce na plášti 10 500 G, odtrhová síla na plášti 125 N

 

Čtvercový magnetický rošt – 52120

Tento magnetický rošt má čtvercový profil, je vhodný k umístění do čtvercového potrubí, kde ze sypkých materiálů zachytává volně padající kovové nečistoty. Rošt se skládá z neodymových magnetů s velmi vysokou magnetickou indukcí, díky níž zachytává i jemné kovové částice. Použité magnety mají teplotní odolnost do 120 °C. Hlavní odlišnost tohoto roštu je v tom, že ho tvoří magnetické tyče, které jsou ještě zasunuty do další trubice. Znamená to, že magnety jsou trvale chráněny – jsou zabudovány do magnetické tyče. Snižuje se tak možnost poškození magnetů abrazivním materiálem, a také jsou magnety chráněny při čištění před vodou či jinou kapalinou.. Na druhou stranu to mírně snižuje magnetickou indukci.

 • Počet trubic: 4
 • Délka roštu: 250 mm
 • Šířka roštu: 250 mm
 • Výška roštu: 50 mm
 • Teplotní odolnost: 120 °C
 • Druh magnetů: NdFeB, Ø 22,8 mm
 • Materiál: nerezová ocel 1.4301
 • Povrchová úprava roštů: pískování

Systém čištění roštů

Čištění magnetických roštů je vždy manuální. Rám roštu i pouzdro jader z trubic jsou zhotoveny z nerezové oceli, aby samy o sobě nemagnetizovaly.

Trubice jsou z jedné strany otevřené, aby magnetická jádra byla úplně vytažitelná. 

Na rámu, kde jsou uchyceny jádra, je profil rámu opatřen bezpečnostní sponou, proti samovolnému uvolnění jader z roštu. Po uvolnění spony lze jádra z trubic roštu úplně vytáhnout.

Možnost vysunutí jader z pouzder, dává předpoklad pro odmagnetování roštu, což je podmínkou pro pohodlné manuální očištění roštu od vyseparovaných magnetických nečistot.

Všechny magnetické rošty vyžadují pravidelné, manuální čištění od magnetických nečistot. Četnost čištění není možné určit obecně. Vždy závisí na velikosti podílu  v samotném mediu. Této hodnotě je potřeba přizpůsobit interval čištění roštů, protože každý, nepřiměřený nános nečistot na trubicích roštu zásadně snižuje účinnost separace.

Čistící přípravky a pomůcky k roštům

MAGSY, jako výrobce separátorů se velmi orientuje na zvýšení komfortu čištění mag. roštů. Pro zjednodušení samotného čištění roštů vyrábí MAGSY čisticí pomůcky, které jsou nabízeny jako doplňkové, fakultativní zařízení výbavy k separátorům. Čistící pomůcky slouží pro zjednodušení procesu čištění, ke zvýšení komfortu čištění a taktéž pro zvýšení bezpečnosti práce při manipulaci s magnetickými rošty. Materiál: nerezový plech 1.4301

MAGSY doporučuje využívat čisticí přípravky k čištění separátorů.

Postup práce s čisticím přípravkem:

 • rošt s jádry se upevní do držáku na čisticím přípravku (č. 1)
 • po odjištění spony (č. 2) se jádra vytáhnou z roštu (č. 3)
 • samostatné jádra, vytažené z roštu se uloží do samostatné přihrádky (č. 4), kde jsou kryty před vlastním poškozením a znečištěním a současně jsou tak zabezpečeny z hlediska úrazu.
 • samostatný, prázdný rošt je pak bez magnetického pole a Fe-nečistoty z něho volně opadnou do odpadní schránky. Zbytkové nečistoty lze snadno setřít štětcem.

Využití čisticího přípravku:

 • zvyšuje komfort čištění
 • zvyšuje bezpečnost práce
 • zvyšuje trvanlivost magnetických jader

Pro další zvýšení bezpečnosti práce při čištění roštů vyrábí MAGSY speciální čistící pomůcky.

Základní technická specifikace magnetických roštů MR; MRD:

Magnetické vybavení

 • velmi silné NdFeB magnety, v krycích trubicích.
 • Standardně: magnet mezikruží vnější Ø 29 mm, trubice vnější Ø 31 – 32 mm
 • Opčně: mezikruží vnější Ø 24 mm, Trubice vnější Ø 25 mm

Tepelná odolnost magnetického materiálu

 • standardně: do 80 ˚C
 • opčně : až do 150 ˚C (resp. výše)

Magnetický výkon

Systém roštů

 • stacionární rošty, vytahovací magnetická jádra

Labyrint propadu

 • Doporučení: magnetické rošty minimálně ve dvou patrech

Materiál roštů a krycích trubic

 • standardně: nerezová ocel 1.4301 / AISI 304.
 • opčně: nerezová ocel 1.4404 / AISI 316L

Všechny materiály jsou certifikovány v kvalitě podle norem EU.

Povrchové úpravy

 • rám roštu: strojně tryskáním keramickou směsí
 • vnější povrch trubic: strojně tryskáním, nebo v opci leštěním

Připojovací prvky

 • řešeny samostatně zákazníkem

Strojírenské zpracování

veškeré strojírenské opracování je prováděno na strojích vlastní výrobní základny a vlastní strojírenské technologie MAGSY CZ.

Sváry dílců

provedeny dle požadavků platných technologických norem pro svařování nerezových materiálů. Náročnou výstupní kontrolou svárů je zaručena vysoká výstupní kvalita.

Zeptejte se nás – poradíme vám!

Zakázková výroba je naše přednost.